خدمات

راهنمای تشخیص ایراد درب اتوماتیک

در اینجا شرکت ایمن رهرو چند راهکار ساده و کارامد را برای تشخیص مشکلات احتمالی دربهای اتوماتیک با شما در میان خواهد گذاشت.

ایراد احتمالی اول : جکها حرکتی نداشته و نه باز و نه بسته می شوند.

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد:

  • جکها خلاص می باشند و باید آنها را از خلاصی خارج کنید .
  • ممکن است برق دستگاه قطع باشد و در این صورت چراغ های چشمی را کنترل و پس از اطمینان حاصل، فیوزهای برق ساختمان را بررسی کنید.
  • ممکن است تنها ریموت کنترل شما خراب باشد و با ریموت کنترل دیگر آنرا تست کنید .
  • در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا، جکها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید.

ایراد احتمالی دوم : یکی از دربها حرکت نمی کند.

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد:

  • ممکن است جک خلاص باشد و جک را باید از خلاصی خارج نمایید .
  • تنظیم ریموت به هم خورده و تنها فرمان حرکت یکی از دربها را به جک می دهد.
  • در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید.

در صورت بروز مشکل می توانید در هر زمان از شبانه روز با ما تماس بگیرید :


تلفن : ۸۸۶۵۲۳۸۶ - ۸۸۶۵۲۴۴۵ (۰۲۱)

خدمات ۲۴ ساعته : ۲۳۱۰ ۴۳۹ ۰۹۹۰

ایراد احتمالی سوم : دربها باز می شوند و بسته نمی شوند.

راهکار: چشمی دستگاه دچار مشکل می باشد .بررسی کنید مانعی جلوی چشمی ها نباشد و در صورتی که چراغهای چشمی خاموش شده با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید.

ایراد احتمالی چهارم : دربها در زمان بسته شدن می ایستند و یا دوباره باز می شوند.

راهکار : در این موارد چند احتمال وجود دارد:

  • ممکن است یکی از ریموت کنترل ها به دستگاه و جکها فرمان ایست می دهد.
  • چشمی ها توسط مانعی تحریک می شوند.
  • در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای بالا درها به کار نیفتادند با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید.

ایراد احتمالی پنجم : درب دوم زمانی که به صورت کامل بسته می شود پس از چند لحظه دوباره حدود ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر باز می ماند.

راهکار : در این صورت جکها نیاز به تنظیم مجدد توسط تعمیرکار دارد و با واحد سرویس و خدمات ایمن رهرو تماس بگیرید.